The Monkey King: Wreaking Havoc In Heavenly Palace (2013)

Monkey King

The Monkey King: Havoc in Heaven’s Palace is based on the first seven chapters of the classic Chinese book Journey to The West. Sun Wukong (The Monkey King) is a monkey born from a heavenly crystal who acquires supernatural powers on Earth.

In The Monkey King, a monkey born from heavenly stone acquires supernatural powers and must battle the armies of both gods and demons to find his place in the heavens.

Starring:
Donnie Yen (Sun Wukong)
Aaron Kwok (Bull Demon)
Joe Chen Qiao En (Princess Iron Fan)
Chow Yun-Fat (Jade Emperor)
Peter Ho Yun-Tung
Mo Xiaoqi
Faye Wong Fei
Kelly Chan Wai-Lam (Goddess of Mercy, Guanyin)
Gigi Leung Wing-Kei (Chang’E)
Eddie Cheung Siu-Fai (Pagoda-Bearing Heavenly King Li Jing)
Hai Yi-Tian (Subhuti/Puti)
Cecilia Cheung (Nuwa)
Fan Siu-Wong (Ju Ling Shen)
Liu Hua (Dragon King of the East Sea)
Li Jing (Green Fur Monkey)
Calvin Cheng Ka-Sing (Nezha)
Law Chung-Him (Muzha)

Director: Cheang Pou Soi
Writer: Edmond Wong
Country: China, Hong Kong
Language: Mandarin
Release Date:  July 4, 2013
Genre: Martial Arts, Action, Adventure, Fantasy
Production Company: Filmko Pictures, Global Star Productions